Детские болезни сердца и сосудов


Детские болезни сердца и сосудов

Heart and Vessels Diseases in Children

Детские болезни сердца и сосудов, 2021; 18 (1): 1-72

Cover, pdf
Title page, pdf
Contents, pdf
About journal, pdf

Reviews

C
Shatalov K.V., Dzhidzhikhiya K.M., Aleksandrova S.A.
Bakoulev National Medical Research Center for Cardiovascular Surgery, Moscow, 121552, Russian Federation

T
Vlasova M.V., Rogova T.V., Kim A.I.
Bakoulev National Medical Research Center for Cardiovascular Surgery, Moscow, 121552, Russian Federation

Original articles

N
Bazylev V.V., Shcheglova K.T., Shcheglov S.E., Magilevets A.I., Suleymanov Sh.F., Chernogrivov A.E.
Federal Center of Cardiovascular Surgery, Penza, 440071, Russian Federation

L
Ermolenko M.L., Medvedeva O.I., Nevedrova M.N., Danilov T.Yu., Samsonov V.B., Kovalev D.V., Dontsova V.I., Plakhova V.V.
Marina L. Ermolenko, e-mail: mlermolenko@bakulev.ru

M
Naumov A.B., Khubulava G.G., Marchenko S.P., Kulemin E.S., Vogt P.R., Kupatadze D.D., Tereshenko O.Yu., Pilyugov N.G., Seliverstova A.A., Chernomordova A.V., Andreev M.S., Maryutina T.A., Nevmerzhitskaya O.V., Chupaeva O.Yu., Azarova I.N., Kal’noy P.S., Sazonov A.B., Volkov A.M.
1 Saint-Petersburg State Pediatric Medical University, Saint-Petersburg, 194100, Russian Federation
2 Pavlov First Saint Petersburg State Medical University, Saint-Petersburg, 197022, Russian Federation
3 Saint Petersburg City Perinatal Center # 1, Saint Petersburg, 193312, Russian Federation
4 S.M. Kirov Military-Medical Academy, Saint-Petersburg, 194044, Russian Federation
5 Ural State Medical University, Ekaterinburg, 620028, Russian Federation

A
Shatalov K.V., Dzhidzhikhiya K.M., Gordeeva M.V.
Bakoulev National Medical Research Center for Cardiovascular Surgery, Moscow, 121552, Russian Federation

Case reports

S
Narmaniya I.T., Volkov S.S., Plakhova V.V., Zelenikin M.M.
Bakoulev National Medical Research Center for Cardiovascular Surgery, Moscow, 121552, Russian Federation

S
Shatalov K.V., Gamisoniya A.M., Arnautova I.V., Abdurazakov M.A., Tevosov D.R., Plakhova V.V.
Bakoulev National Medical Research Center for Cardiovascular Surgery, Moscow, 121552, Russian Federation

P
Sharipov R.A., Baryshnikova I.Yu., Nefedova I.E., Berishvili D.O.
Bakoulev National Medical Research Center for Cardiovascular Surgery, Moscow, 121552, Russian Federation

R
Svobodov A.A., Gulasaryan R.S., Lykov A.S., Butrim Yu.V.
Bakoulev National Medical Research Center for Cardiovascular Surgery, Moscow, 121552, Russian Federation

Chief Editor

Leo A. Bockeria, MD, PhD, DSc, Professor, Academician of Russian Academy of Sciences, Director of Bakoulev National Medical Research Center for Cardiovascular Surgery

Sort by


 Если вы заметили опечатку, выделите текст и нажмите alt+A© Bakoulev National Medical Research Center for Cardiovascular Surgery, Ministry of Health of the Russian Federation
Privacy Policy (in Russian)

Produced by
Bakoulev CCVS IT Departament