Детские болезни сердца и сосудов


Детские болезни сердца и сосудов

Heart and Vessels Diseases in Children

Детские болезни сердца и сосудов, 2013, №4

NoNamea
L.A. Bockeria, V.P. Podzolkov, I.V. Kokshenev, L.R. Plotnikova, I.V. Zemlyanskaya, S.P. Glyantsev
A.N. Bakoulev Scientific Center for Cardiovascular Surgery of Russian Academy of Medical Sciences; Roublevskoe shosse, 135, Moscow, Russian Federation, 121552

a
S.Yu. Prasolov, A.A. Kupryashov, N.Yu. Dedushkina, M.A. Zelenikin
A.N. Bakoulev Scientific Center for Cardiovascular Surgery of Russian Academy of Medical Sciences; Roublevskoe shosse, 135, Moscow, Russian Federation, 121552

a
V.P. Podzolkov, D.V. Kovalev, M.M. Zelenikin, I.A. Yurlov, N.A. Putyato, M.Sh. Mavlyutov, V.I. Dontsova, M.V. Vladimirskaya


a
L.A. Bockeria, V.P. Podzolkov, E.B. Simogaeva, I.Yu. Baryshnikova, D.O. Berishvili
A.N. Bakoulev Scientific Center for Cardiovascular Surgery of Russian Academy of Medical Sciences; Roublevskoe shosse, 135, Moscow, Russian Federation, 121552

a
M.V. Boriskov, G.A. Efimochkin, N.B. Karakhalis, T.V. Serova
S.V.Ochalovskiy Regional Clinical Hospital № 1 of the Ministry of Healthcare of Krasnodarskiy Region, ul. 1 Maya, 107, Krasnodar, Russian Federation, 350912

a
A.I.Kim, R.R.Khamitov, T.V.Rogova, T.R.Grigor'yants
A.N. Bakoulev Scientific Center for Cardiovascular Surgery of Russian Academy of Medical Sciences; Roublevskoe shosse, 135, Moscow, Russian Federation, 121552

a
L.A. Bockeria, K.V. Shatalov. I.V. Arnautova, M.V. Makhalin. I.V. Vasilevskaya, M.L. Ermolenko
A.N. Bakoulev Scientific Center for Cardiovascular Surgery of Russian Academy of Medical Sciences; Roublevskoe shosse, 135, Moscow, Russian Federation, 121552

a
A.S. Ivanov, S.V. Glamazda, A.V. Lebedeva, A.S. Rodionov
Academician V.I.Shumakov Federal Scientific Center of Transplantology and Artificial Organs of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation, ul.Shchyukinskaya, 1, Moscow, Russian Federation, 123182

a
T. O. Astrakhantseva, T.V. Rogova, N.A. Putyato, L.A. Yurpol’skaya
A.N. Bakoulev Scientific Center for Cardiovascular Surgery of Russian Academy of Medical Sciences; Roublevskoe shosse, 135, Moscow, Russian Federation, 121552

NoNameChief Editor

Leo A. Bockeria, MD, PhD, DSc, Professor, Academician of Russian Academy of Sciences, Director of Bakoulev National Medical Research Center for Cardiovascular Surgery

Sort by


 Если вы заметили опечатку, выделите текст и нажмите alt+A© Bakoulev National Medical Research Center for Cardiovascular Surgery, Ministry of Health of the Russian Federation
Privacy Policy (in Russian)

Produced by
Bakoulev CCVS IT Departament