Детские болезни сердца и сосудов


Детские болезни сердца и сосудов

Heart and Vessels Diseases in Children

Детские болезни сердца и сосудов, 2020; 17 (4)

Cover, pdf
Title page, pdf
Contents, pdf
About journal, pdf

Reviews

D
Shatalov K.V., Dzhidzhikhiya K.M., Gordeeva M.V.
Bakoulev National Medical Research Center for Cardiovascular Surgery, Moscow, 121552, Russian Federation

D
Shatalov K.V., Dzhidzhikhiya K.M.
Bakoulev National Medical Research Center for Cardiovascular Surgery, Moscow, 121552, Russian Federation

C
Bockeria L.A., Andreev V.B.
Bakoulev National Medical Research Center for Cardiovascular Surgery, Moscow, 121552, Russian Federation

Original articles

A
Bazylev V.V., Chernogrivov I.E., Gamzaev A.B., Nazarova I.S., Rybakova T.V., Chernogrivov A.E.
1 Federal Center of Cardiovascular Surgery, Penza, 440071, Russian Federation
2 Privolzhsky Research Medical University, Nizhniy Novgorod, 603005, Russian Federation

N
Doktorova V.P., Siriya N.T., Zubkova S.A., Levchenko E.G., Anderson A.G.
Bakoulev National Medical Research Center for Cardiovascular Surgery, Moscow, 121552, Russian Federation

T
Morozov A.A.1, Movsesyan R.R.2,3, Shikhranov A.A.2, Grekhov E.V.1, Antsygin N.V.2, Latypov A.K.1, Fedorova N.V.2, Vasichkina E.S.1
1 Almazov National Medical Research Centre, Saint-Petersburg, 197341, Russian Federation
2 Children's City Hospital # 1, Saint-Petersburg, 198205, Russian Federation
3 North-Western State Medical University named after I.I. Mechnikov, Saint-Petersburg, 191015, Russian Federation

E
Zakharova O.E., Plakhova V.V., Baryshnikova I.Yu.
Bakoulev National Medical Research Center for Cardiovascular Surgery, Moscow, 121552, Russian Federation

Case reports

S
Shatalov K.V., Alkhasov A.B., Abdurazakov M.A., Arnautova I.V., Akhtyamov R.R., Dzhidzhikhiya K.M., Zotov D.V., Gusarova Yu.V.
1 Bakoulev National Medical Research Center for Cardiovascular Surgery, Moscow, 121552, Russian Federation
2 National Medical Research Children's Health Center, Moscow, 119296, Russian Federation

C
Zubkova S.A., Tumanyan M.R., Svobodov A.A., Levchenko E.G., Netalieva G.S.
Bakoulev National Medical Research Center for Cardiovascular Surgery, Moscow, 121552, Russian Federation

History of medicine

J
Glyantsev S.P., Gordeeva M.V., Vil’kanovskaya A.S.
1 Bakoulev National Medical Research Center for Cardiovascular Surgery, Moscow, 121552, Russian Federation
1 Sechenov First Moscow State Medical University, Moscow, 119048, Russian Federation

Chief Editor

Leo A. Bockeria, MD, PhD, DSc, Professor, Academician of Russian Academy of Sciences, Director of Bakoulev National Medical Research Center for Cardiovascular Surgery

Sort by


 Если вы заметили опечатку, выделите текст и нажмите alt+A© Bakoulev National Medical Research Center for Cardiovascular Surgery, Ministry of Health of the Russian Federation
Privacy Policy (in Russian)

Produced by
Bakoulev CCVS IT Departament